U čemu je problem?

U Zagrebu je smješteno više od trećine zdravstvenih resursa države, ali, unatoč tome, sustav zdravstvene zaštite ne uspijeva odgovoriti na sve potrebe zajednice i zdravstvenih radnika. Očituju se problemi u ispunjavanju planova Mreže javne zdravstvene službe, kao i problemi u osiguravanju jednake dostupnosti zaštite u svim dijelovima grada. Uključivanjem zajednice i zdravstvenih radnika u planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, u narednom se razdoblju želi bolje iskoristiti postojeće potencijale grada.

Prijedlozi

 1. Odgovorno planiranje zdravstvene zaštite: transparentnim, proaktivnim i odgovornim pristupom planiranju službe zdravstvene zaštite na svim razinama želi se omogućiti ispunjavanje planova Mreže javne zdravstvene službe te osigurati najbolju moguću zdravstvenu zaštitu svim stanovnicima grada.
 2. [vswp_vote vote_post=”345″]

 3. Nova bolnica: planiranjem i realizacijom nove zdravstvene ustanove na području Novog Zagreba, stanovnicima njegovih četvrti se želi olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti, rasteretiti postojeće gradske ustanove i omogućiti zapošljavanje zdravstvenih radnika.
 4. [vswp_vote vote_post=”351″]

 5. Radnička prava i uvjeti rada: kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje novih zdravstvenih kadrova, njihovo zapošljavanje u gradskim ustanovama te podršku radničkim organizacijama u borbi za bolja radnička prava u zdravstvu, želi se unaprijediti kvalitetu zdravstvenog sustava i svakodnevnicu zaposlenih u ovom sektoru.
 6. [vswp_vote vote_post=”354″]

 7. Poticajne mjere za zdravstvene radnike: osmišljanje i razvijanje pozitivnih mjera – stambenih kapaciteta, mogućnosti za kontinuirano usavršavanje, razvoja mreže socijalne podrške, itd. – kako bi se potaklo zdravstvene radnice i radnike na ostanak u gradskim zdravstvenim ustanovama.
 8. [vswp_vote vote_post=”356″]

 9. Obrazovanje i sudjelovanje za zdravlje: pokretanjem obrazovnih programa o funkcioniranju zdravstvenog sustava te proširivanjem javnozdravstvene edukacije za stanovništvo na razini zajednice, kao i otvaranjem rada nadležnih gradskih tijela prema zajednici, povećat će se mogućnost participacije u planiranju zdravstvenog sustava.
 10. [vswp_vote vote_post=”358″]

  Uključi se u raspravu

[do_widget id=amilos_header_circles_widget-11] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-12] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-13] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-14] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-15] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-16] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-18] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-19] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-20] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-21] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-22] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-23] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-24] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-25] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-26] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-27]