U čemu je problem?

Zagrebački holding osnovan je 2007. godine u svrhu učinkovitog pružanja komunalnih i drugih usluga te je trebao poslužiti kao primjer izvrsnosti u pružanju javnih usluga te kao promicatelj ekonomskog razvoja Zagreba. No, Zagrebački je holding u proteklom desetljeću svoga postojanja postao sinonim za rasipanje javnih sredstava, visoku zaduženost i “mutne” poslove. U domeni zapošljavanja Zagrebački holding istovremeno funkcionira kao instrument za stranačko zapošljavanje i poligon za eksperimentiranje s agencijskim radom i drugim oblicima nesigurnog zaposlenja. Oko Zagrebačkog je holdinga tijekom godina nastala ekonomski i organizacijski neodrživa struktura javno-javnog partnerstva, pri čemu Zagrebački holding služi kao sredstvo prikrivanja stvarnog ekonomskog stanja Grada Zagreba, te kao “sponzor” različitih promašenih projekata u funkciji promocije gradonačelnika Bandića. Osim toga, Holding je visoko zadužena grupacija čija sposobnost financiranja obveznica i servisiranja kamatnih plaćanja ovisi o prodaji javnih usluga građanima. Drugim riječima, građanke i građani Zagreba su oni koji plaćaju cijenu promašenih, na dugu temeljenih projekata poput stanogradnje u naselju Sopnica-Jelkovec. Funkcionalna dezintegracija onemogućuje upravljanje javnim poduzećima u sastavu Holdinga, odnosno Holding Grupe. U takvim je uvjetima privatizacija pojedinih javnih poduzeća usluga samo pitanje trenutka.

Prijedlozi:

  1. Holding s većinom svojih tvrtki uživa monopol na tržištu. Zbog toga, nadzor nad njime mora biti jači od labavih nadzora sukladno trenutnom Zakonu o trgovačkim društvima. Tamo gdje postoji monopol, treba nam više demokracije. Uz nadzor Nadzornog odbora i gradske Skupštine, potrebno je uvesti neovisan i stručan građanski nadzor nad poslovanjem Holdinga.
  2. [vswp_vote vote_post=”529″]

  3. Uvođenje digitalnog i preglednog nadzora nad javnom nabavom Holdinga kroz kojega je lako pretraživo i vidljivo koje firme i s kojom vlasničkom strukturom su sklopile ugovore s pravnim subjektima iz Grupe Zagrebački Holding. Jasna i lako pretraživa vizualizacija svih sklopljenih ugovora u segmentu javne nabave.
  4. [vswp_vote vote_post=”531″]

  5. Reorganizacija Holdinga putem grupiranja srodnih djelatnosti nasuprot dosadašnjem konglomeratu različitih izoliranih poduzeća te usmjeravanje rada prema pružanju komunalnih i javnih usluga po kriterijima kvalitete, pravičnosti i uključivosti. Nakon provedene reorganizacije, potrebno je uvesti mehanizme pomoću kojih će zaposleni u javnim poduzećima imati veću mogućnost kontrole i suodlučivanja prilikom donošenja strateški važnih odluka. Dodatno, nameće se potreba da dodatnu odgovornost prati i kvaliteta radnih uvjeta (kolektivni ugovori i ujednačavanje plaća za poslove iste složenosti) kako bi Holding mogao postati primjer učinkovite i svrhovite javne službe.
  6. [vswp_vote vote_post=”533″]

  7. Smanjenje zaduženosti Holdinga i uvođenje posebne regulative kojom se zaduživanje na financijskim tržištima namjenski vezuje uz konkretne projekte koji imaju jasnu funkciju poboljšavanja kvalitete života u Zagrebu. Osim racionalnog upravljanja financijskom imovinom i obvezama, potrebno je aktivirati i nefinancijsku imovinu u cilju daljnjeg poboljšanja financijskog stanja u Holdingu te, samim time, širenja dostupnosti i kvalitete javnih usluga.
  8. [vswp_vote vote_post=”535″]

  9. Uvođenje kriterija “zelene javne nabave” koji pogoduje lokalne proizvođače hrane, OPG-ove te srednje i male poduzetnike. Najniža cijena ne smije biti jedini kriterij pri javnoj nabavi jer najjeftinija roba može postati najskuplja!
  10. [vswp_vote vote_post=”537″]

Uključi se u raspravu

[do_widget id=amilos_header_circles_widget-11] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-12] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-13] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-14] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-15] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-16] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-18] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-19] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-20] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-21] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-22] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-23] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-24] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-25] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-26] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-27]