U čemu je problem?

Planiranje grada je preraslo u sustavno servisiranje partikularnih interesa odijeljeno od strateškog promišljanja ujednačenog i uključivog razvoja cijelog područja Zagreba. Hitno je potrebna artikulacija novog razvojnog smjera kojim će se dugoročno štititi i razvijati preostali, ali i stvarati novi javni resursi, uz stvaranje mehanizama izravnog sudjelovanja građana u svim razinama planiranja.

Prijedlozi:

  1. Zaustaviti sustavno gašenje planerskih ureda i disperziju odgovornosti za prostorni razvoj! Formirati gradsko planersko tijelo koje ima adekvatne kapacitete, autonomno je i neovisno o dnevnopolitičkim motivacijama te zastupa javni interes.
  2. [vswp_vote vote_post=”515″]

  3. Pokrenuti proces izrade novog strateškog razvojnog plana temeljenog na aktualnim i sveobuhvatnim stručnim podlogama! Dokinuti praksu tehničkih i kozmetičkih izmjena jednih te istih planova.
  4. [vswp_vote vote_post=”517″]

  5. Zaustaviti nekritičko pogodovanje investitorskim interesima! Zaustaviti nekontroliranu komercijalizaciju gradske imovine i javnog prostora artikulacijom mehanizama zaštite i provedbe javnog interesa u prostoru grada.
  6. [vswp_vote vote_post=”519″]

  7. Zaustaviti dosadašnju praksu neujednačenog prostornog razvoja! Nakon naglašenog ulaganja u reprezentativne i centralne sadržaje, potrebno je ulagati u komunalnu i prometnu infrastrukturu te javne servise svih dijelova grada kako bi se oni što kvalitetnije integrirali u životne tokove cjelovitog Zagreba.
  8. [vswp_vote vote_post=”521″]

  9. Zalagati se za poboljšanje mehanizama donošenja prostornih planova! Osigurati povećanje političkih i financijskih ovlasti lokalnih gradskih razina u donošenju planova te aktivaciju građana za suodlučivanje u svim fazama i razinama planiranja.
  10. [vswp_vote vote_post=”523″]

Uključi se u raspravu

[do_widget id=amilos_header_circles_widget-11] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-12] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-13] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-14] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-15] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-16] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-18] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-19] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-20] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-21] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-22] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-23] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-24] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-25] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-26] [do_widget id=amilos_header_circles_widget-27]